עו"ד רועי רחמים - דיני חברות, עריכת הסכמים, הקמת חברה, פירוק חברה, גביית חובות, ייצוג משפטי, ייעוץ משפטי שוטף בריטיינר

 
 

 
 
צור קשר   פרסומים   תחומי עיסוק   אודות  

עמוד הבית

 
 

תגיות: דיני חברות , הקמת חברה , פירוק חברה , הסכם מייסדים , הסכם העסקה , הסכם שכירות , הסכם הלוואה , הסכם שיווק , הסכם הפצה , הסכם סודיות , הסכם השקעה , הסכם בעלי מניות , הסכם שותפות , הסכם נאמנות , עורך דין מומלץ לטיפול בחברות , עורך דין מומלץ לייעוץ משפטי לחברות , ליווי משפטי בריטיינר , פירוק מרצון , תביעת חוב , גביית חובות בהוצאה לפועל , ייצוג משפטי שוטף , ייעוץ משפטי ליזמים , בוררות , ייצוג בבית משפט , עורך דין מומחה לחוזים , עורך דין במתחם הבורסה , ייעוץ משפטי להקמת עסק , עורך דין מומלץ להגשת תביעה

 

חידושים ונקודות חשובות - כנס מיזוגים ורכישות 2013

מאת עו"ד רועי רחמים (פורסם ביום 4/8/2013)


 

בהמשך להשתתפותנו בכנס מיזוגים ורכישות שנערך זו הפעם השביעית במלון ליאונרדו סיטי טאואר ברמת-גן הרינו להעלות מספר חידושים ונקודות מהותיות שלטעמנו ראויות להתייחסות ולהקפדה ברכישת חברה או פעילות עסקית בין אם בדרך של רכישה ובין אם בדרך של מיזוג.

 

 

1. הקפדה על קיום ההוראות הרגולטוריות.

 

בעסקה של רכישת חברה או במיזוג בין חברות קיימים מספר גורמים רגולטוריים שאישורם נדרש לצורך השלמתה. בין הגורמים הנ"ל ניתן למצוא את הממונה על ההגבלים העסקיים שתפקידו לבחון את המשמעות הצרכנית של רכישת / מיזוג הפעילות העסקית של אחת החברות לאחרת וכן את רשות ניירות ערך כאשר עסקינן בחברה ציבורית.

 

אי עמידה בהוראות הרגולטור כרוכה, בין היתר, בחשיפה לסנקציות הבאות:

 

א. לא ניתן יהא להשלים את ביצוע את העסקה, וביצועה על אף האמור יהווה עבירה פלילית.

ב. המיזוג יאושר תחת הגבלות כגון: החברה הנרכשת לא תוכל לפעול בתחומי פעילות מסוימים לאחר המיזוג, הטלת חובה לפצל חלק מן הפעילות, החברה או בעלי השליטה בה עשויים לאבד זכויות בחלק מן הנכסים.

ג. חשיפה לעיצומים כספיים (קנסות).

ד. הטלת מגבלות נוספות בהתאם לנסיבות.

 

בשנת 2012 נבדקו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים 136 בקשות למיזוג אשר מתוכן, 4 מיזוגים לא הושלמו עקב התנגדויות, 4 מיזוגים לא הושלמו עקב עמדה מקדמית (פרה-רולינג) של הממונה כי המיזוג לא יאושר ו - 6 מיזוגים אושרו בכפוף לתנאים מגבילים.

 

חשוב לשים לב כי עיקר ההתנגדויות מטעם הממונה על ההגבלים העסקיים נבעו במקרה של חשש לפגיעה בתחרות, הגדלת הריכוזיות, יצירת או העלאת חסמי הכניסה לשוק, אינדיקציה לתיאום מחירים וכאשר היה קשר אנכי בין החברות (למשל ספק-לקוח). על אף זאת, חשוב לציין כי גודל השוק והיקף הפעילות לא היוו כבעלי השפעה מובהקת להתנגדות לביצוע עסקת רכישה או מיזוג.

 

2. רכישה / מיזוג - הינם עסקה בעלת סיכון גבוה.

 

עסקית, זוהי אולי הנקודה החשובה ביותר שיש להפנים. ביצוע עסקת רכישה או מיזוג כרוכה בלקיחת סיכון משמעותי ועשויה להתברר כלא כדאית. מבחינה כמותית, כ - 50% מכלל המיזוגים לא מובילים לשיפור ברווחיות, בכ - 75% מהמיזוגים נרשמה ירידה ברווחיות ו/או ירידה במכירות וב - 50% מהמיזוגים חלה ירידה משמעותית בשביעות הרצון של הלקוחות.

 

הדגשים שהועלו בכנס למיזוג נכון, המתמודד עם הנתונים הנ"ל, הינם:

א. שימור הלקוחות הקיימים.

ב. העצמת חווית הלקוח.

ג. הקפדה יתרה על שרות הלקוחות.

ד. העצמת ושימור עובדים קיימים.

ה. היערכות לאסטרטגיית מכירות נכונה.

 

אין ספק, כי חמשת הדגשים המפורטים לעיל ככתבם מהווים סיסמא בלבד הידועה לכל. עם זאת, תכנון מראש של כל חמשת הדגשים הנ"ל בטרם ביצוע המיזוג / הרכישה עשוי לשפר את הביצועים של האישות הממוזגת / הנרכשת ולהכות את הנתונים הסטטיסטיים הכמותיים שלעיל.

 

3. ביטוח מצגים בעסקאות רכישה / מיזוג.

 

מדובר במוצר יחסית חדש בשוק (כ - 10 שנים), המאפשר הן לרוכש והן לקונה לבטח עצמו בעסקת מצגים. באופן נפוץ למדי, מחלוקות רבות מתגלעות בין הצדדים לאחר ביצוע העסקה. מחלוקות רבות סבות סביב המצגים שהוצגו על ידי מי מהצדדים במהלך המשא ומתן ובמסגרת פירוט המצגים בהסכם הרכישה. בחלק מן המקרים, רצון אחד הצדדים (או שניהם) "לשפר עמדות" לאחר ביצוע העסקה - כמו למשל אי שחרור כספים המופקדים בפיקדון בשל אי עמידה בחלק מן המצגים, וזאת לצורך הפחתת התמורה המוסכמת והוזלת העסקה - הוא שמוביל להתגלעותן של המחלוקות המדומות. עם זאת, כמובן שבחלק מן המקרים מדובר במחלוקות אמיתיות הנובעות מסיבות שונות.

 

לפיכך ולא בכדי - רצוי לשקול לעשות שימוש בכלי ביטוח המצגים, שלדעתנו מהווה מענה הולם לסיכון הכרוך בהתגלעות מחלוקות עתידיות בקשר עם מצגי העסקה.

 

4. הבדלים בין-תרבותיים והשפעתם על הליכי המשא ומתן.

 

נקודת המוצא היא כי בעסקאות בינלאומיות, קיימת השפעה ישירה של התרבויות השונות על אופן ניהול המשא ומתן, אורכו, מטרותיו, תכניו ותוצריו.

 

להלן מספר הבדלים בין-תרבותיים במשא ומתן:

 

א. בתרבות המערבית, לרוב, המטרה היא להגיע להסכם מחייב. מאידך, בתרבות האסיאתית, ברוב המקרים, האדם והתקשורת בין הצדדים, תוך בניית יחסי אמון, חשובה יותר מהסכם מחייב.

ב. תהליך קבלת ההחלטות, המעורבים בקבלת ההחלטות, זהות מקבל ההחלטה הסופי ומשך זמן קבלת ההחלטות שונים בין התרבות המערבית לתרבות האסיאתית.

ג. בתרבות המערבית, הגישה ישירה יותר ומעדיפה מסרים ברורים ומדויקים. מנגד, בתרבות האסיאתית ביקורת ישירה או משוב נתפסים כלא מקובלים וההעדפה הברורה היא לתקשורת תלולת מסלול. 

ד. בתרבות המערבית, הזמן הוא משאב בעל ערך כלכלי רב ומתורגם כמעט תמיד לכסף. מאידך, בתרבות האסיאתית - גמישות וסבלנות הן שם המשחק.

ה. שפת גוף ידועה כשונה ומשתנה בין תרבות אחת לאחרת. רצוי להיערך ולהתכונן לכך מראש, וכמו המשפט הצבאי הידוע, אם יש ספק אז אין ספק, כלומר אם קיים ספק קל שתנועה מסוימת עשויה להשיג אפקט שלילי יש להימנע מביצועה.

ו. יועץ מקומי הוא הגשר לתרבות. תפקידו לא מתמצה בתרגום בלבד ויש למצות את ידיעותיו והכרתו עם התרבות המקומית למינוף המשא ומתן ולשכלול העסקה.

 

5. יתרון מיסוי במיזוג חברות.

 

ראשית נבהיר, כי המיזוג חייב להיות לשם תכלית עסקית-כלכלית שמטרתו ניהול ותפעול מאוחד של הפעילות העסקית בחברות הרלבנטיות. בכל מקרה, מיזוג לא ייעשה לצורך הימנעות ממס ו/או הפחתת מס - כמובן, כשהם בלתי נאותים.

 

למיזוג חברות, על פי פקודת מס הכנסה, יתרון מיסוי מובהק הנחלק לשניים:

 

הראשון, העברת נכסים בין החברה הנקלטת לחברת היעד תוך דחיית אירוע המס למכירת הנכסים לצד ג' - בהתאם להוראות סעיפים 103-104 לפקודת מס הכנסה.

 

השני, קיזוז הפסדים בין החברה הנקלטת לחברת היעד - וזאת בהתאם לסעיף 103ח לפקודת מס הכנסה.

 

ניתן ורצוי לבקש אישור מראש (פרה-רולינג) מרשות המיסים לביצוע המיזוג. אישור כאמור צריך שיתבסס על כל הנתונים העובדתיים כגון נכסי החברה המועברים אגב המיזוג, שיעורי ההחזקה בחברות וכו'.

 

סיכום

 

לקוחות וידידים יקרים, אנו מקווים כי הסקירה הנ"ל תסייע לכם בפעילותכם העסקית. אנו, כמובן, נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת, בליווי העסקה, בבדיקת הנאותות, בהכנת ההסכמים הנדרשים בטיפול שוטף עד להשלמת העסקה ולאחריה ככל שיידרש.

 

 

רחוב תובל 36, מתחם הבורסה, רמת-גן   |   ישיר: 054-3975391   |   Email: office@rachamim.co.il

 

© כל הזכויות שמורות לרועי רחמים - משרד עורכי דין